Optisyen Mesul Müdür İş Sözleşmesi Örneği – OptisyenCOMOptisyenCOM

14 Nisan 2024 - 20:32
SON DAKİKA

Optisyen Mesul Müdür İş Sözleşmesi Örneği

Optisyen Mesul Müdür İş Sözleşmesi Örneği
Son Güncelleme :

24 Kasım 2020 - 7:36

 

MESUL MÜDÜR İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile optisyen/gözlükçü arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “MESUL MÜDÜR İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “İŞVEREN” ve “OPTİSYEN/ GÖZLÜKÇÜ” olarak anılacaktır.

 1. Taraflar İşverenin

Müessese Ünvanı:

Adresi:

Mesul Müdür Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

İkametgah Adresi:

Mezun olunan okul ve Optisyenlik Diploma tarihi ve numarası:

Gözlükçülük Ruhsatnamesi tarih ve numarası:

 1. OPTİSYEN/GOZLÜKÇÜNÜN ÇALIŞMA YERİ: İşverenin ……………………….. adresinde kurulu ……………… unvanlı müessesesi.
 2. YAPILACAK İŞ: Optisyenlik müessesesinde mesul müdürlük
 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: ….. yıl ….. ay süreli olan bu iş sözleşmesi, …../…../…… tarihinde başlamış olup sözleşmenin bitiş tarihinden iki ay evvel taraflara fesih ihbarı yapılmaz ise belirsiz süreli iş akdi olarak yenilenmiş sayılır.
 4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: …../……
 5. DENEME SÜRELERİ: Deneme süresi onbeş gündür. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
 6. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

 1. a) Haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre işe başlama ve bitiş saatleri de farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
 2. b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde optisyen/gözlükçünün haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz.
 3. c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.
 4. d) Optisyen/gözlükçü bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.
 1. FAZLA ÇALIŞMA: İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle optisyen/gözlükçüye günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda optisyen/gözlükçünün iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

 1. TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması. Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya optisyen/gözlükçünün talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren, iki ay içerisinde optisyen/gözlükçüye çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde en fazla 3 saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz.
 2. ÜCRET: Optisyen/gözlükçünün aylık NET/BRÜT ücreti ……………….. TL’dir.
  Optisyen/gözlükçünün ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak, optisyen/gözlükçünün yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Optisyen/gözlükçünün banka hesabına yapılan ödeme bizzat kendisine yapılmış sayılır. Bu durumda dahi işveren optisyen/gözlükçüye bordrosunu imzalatmak zorundadır.
 3. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: Optisyen/gözlükçünün her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, optisyen/gözlükçünün normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.
 4. ÜCRET ÖDEME ZAMANI: Optisyen/gözlükçünün ücreti ayda bir ödenir. Her ayın ücreti, mücbir bir neden olmadıkça ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
 5. ÖZEL ŞARTLAR:
 6. a) İşverenin, müessesede çalışan işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, optisyen/gözlükçü bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp tekrarlanacağı anlamına gelmez.
  b) Optisyen/gözlükçü, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
 7. c) Optisyen/gözlükçü, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
 8. d) Optisyen/gözlükçü, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
 9. e) Optisyen/gözlükçü, iş sözleşmesi devam ettiği sürece özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
 10. f) Optisyen/gözlükçü, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
 11. g) Optisyen/gözlükçü, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
 12. h) Optisyen/gözlükçü, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkamamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
 13. i) Optisyen/gözlükçü, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
 14. j) Optisyen/gözlükçü, İş Kanunu’na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
 15. k) Optisyen/gözlükçü, iş sözleşmesinin feshinde kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi taahhüt eder.
 16. l) İşveren, optisyen/gözlükçünün ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunu’ndan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 17. m) Optisyen/gözlükçü, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve bu kanunun 16. maddesine istinaden çıkartılır. “Optisyenlik Müessesleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği kendisine yüklenmiş olan sorumlulukları bildiğini ve sorumluluk ve yükümlülüklerin gereğini yerine getireceğini taahhüt eder. Bu maddede belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar tespit edilmesi halinde işveren iş bu sözleşmeyi tazminatsız olarak hemen fesheder ve durumu mahallin en yüksek sağlık idaresine yazılı olarak bildirir.”
 18. n) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
 19. o) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 1. Üç sayfadan oluşan iş bu Mesul Müdür İş Sözleşmesi …../…../…… tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip okunarak imzalanmakla, işveren optisyen/gözlükçüye iş ve ücret vermeyi, optisyen/gözlükçü de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ

(Kaşe-İmza)

 

 

OPTİSYEN/GÖZLÜKÇÜ
Adı Soyadı:
İmzası:

microsoft project 2019 lisans

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.